Underhåll av lägenhet

Underhåll av lägenhet


För att underlätta för alla har vi här samlat det som anges i stadgarna antagna på stämman 2015-01-13 gällande vem som ansvarar för vad gällande underhållet av lägenheten.


Underhåll av lägenheten


§ 26 Allmänt om bostadsrättshavarens ansvar


Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhöriga ut­rymmen i gott skick. Med ansvaret följer såväl underhålls- som reparationsskyldig­het. Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation i lägenheten samt att tillse att dessa installationer utförs fackmannamässigt. Bostadsrätts­havarens ansvar avser även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Han eller hon är skyldig att följa de anvisningar som medde­lats rörande skötseln av marken. Föreningen svarar i övrigt för att fastigheten är väl underhållen och hålls i gott skick.


Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten omfattar bl a:

 • inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenhe­ten,
 • ytskikten samt underliggande skikt som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt på rummens väggar, golv och tak samt undertak,
 • ledningar för avlopp, gas, vatten, elektricitet, ventilation och informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till de delar dessa är synliga i lägenheten
 • säkringsskåp, strömbrytare, eluttag, armaturer samt anordningar för informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till de delar dessa är synliga i lägenheten
 • radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning)
 • varmvattenberedare (förutsatt att den inte är integrerad med anordning som föreningen svarar för enligt § 29)
 • brandvarnare
 • eldstäder
 • lägenhetens innerdörrar med tillhörande karmar och säkerhetsgrindar
 • lister, foder, socklar och stuckaturer
 • glas i fönster, dörrar och inglasningspartier
 • till dörrar, fönster och inglasningspartier hörande beslag, handtag, låsanordningar, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister.


Bostadsrättshavaren svarar vidare för mål­ning av insidan av ytter- balkong- och altandörrar, ­fönsterbågar, dörr- och fönsterkarmar samt inglasningspartier.


Bostadsrättshavaren svarar därtill för all egendom som bostadsrättshavaren eller tidigare bostadsrättshavare tillfört lägenheten.


§ 27 Balkong, altan, takterrass, uteplats


Om lägenheten är utrustad med balkong, altan, takterrass eller uteplats svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. Vidare svarar bostadsrättshavaren för golvens ytskikt och insidan av sidopartier, fronter samt tak. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.


§ 28 Våtutrymmen och kök


Beträffande våtutrymmen och kök gäller utöver vad som ovan sagts att bostadsrättshavaren svarar för all inredning och utrustning såsom bl a:

 • ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt) på golv och väggar samt klämring runt golvbrunn
 • inredning och belysningsarmaturer
 • elektrisk handdukstork
 • vitvaror och sanitetsporslin
 • rensning av golvbrunn, sil och vattenlås
 • tvätt- och diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen
 • kranar inklusive kranbröst, blandare och avstängningsventiler
 • vitvaror
 • köksfläkt och ventilationsdon (om fläkten ingår i husets ventilationssystem svarar bostadsrättshavaren för armaturer och strömbrytare samt för rengöring av dessa och byte av filter).


§ 29 Föreningens ansvar


Bostadsrättsföreningen svarar för underhåll och reparationer av nedan inredning och installationer förutsatt att föreningen försett lägenheten med dessa:

 • ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och informationsöverföring samt ventilationskanaler vilka tjänar mer än en lägenhet
 • ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och informationsöverföring samt ventilationskanaler som inte är synliga i lägenheten
 • värmepanna/värmepump
 • vattenfyllda radiatorer och värmeledningar (bostadsrättshavaren svarar dock för målning)
 • golvbrunn
 • ytter- balkong och altandörrar med tillhörande karmar
 • fönsterbågar och fönsterkarmar
 • mål­ning av utsidan av ytter- balkong- och altandörrar, ­fönsterbågar, dörr- och fönsterkarmar samt inglasningspartier
 • rökkanaler
 • fastighetsboxar, brevlådor, brevinkast
 • staket.