Felanmälan

Felanmälan

Fastighet och lägenhet

Allgranth hanterar Konvojens fastighetsförvaltning. Felanmälan sker via www.allgranth.se eller genom att e-posta till order@allgranth.se


  • OBS! Varje felanmälan kostar föreningen pengar. Rådfråga styrelsen om Ni är osäkra innan felanmälan.
  • OBS! Åtgärder av fel i lägenheten kan innebära kostnader för dig som lägenhetsinnehavare.


Akuta skador
Vid akuta fel, exempelvis vattenläckor kvällar och helger ringer du till telefonnummer 08-18 70 00.


Gård och garage

Felanmälan gällande gården och garaget sker till styrelsen på styrelsen@konvojen.se


Sopsug

Vid stopp i sopsugen kontakta Styrelsen. Styrelsen försöker i första hand åtgärda problemet själva för att bespara föreningen kostnader.

  • Tips för att minska stoppen; Knyt ihop påsarna och pressa inte in dem i röret utan dela hellre upp soporna i mindre påsar . Å stäng luckan.  OBS! Ta hem soporna igen vid stopp i sopsugen.


Hiss

Felanmälan för Hiss: Ring direkt till KONE på telefonnummer 08 - 618 01 80.

  • I hissen finns larmknapp kopplad till en mikrofon. Viktigt att knappen hålls in minst 20 sekunder! Om man fastnar i hissen kan varje sekund verka lång.


Läs gärna igenom stadgarna och §31 om du är osäker gällande föreningens och lägenhetsinnehavarens rättigheter samt skyldigheter.