Trivselregler

Trivselregler

I en bostadsrättsförening gäller att alla medlemmar måste vara införstådda med och följa vissa regler, för att trivseln ska bli så stor som möjligt. I dokumeten nedan finner du Konvojens trivselregler. Där finns också kontaktuppgifter och andra goda råd kring ditt boende.


Läs om konvojens trivselregler och praktisk välkomstinformation här.