Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring

Försäkringsgivare: Protector Försäkring


Försäkringsnummer: 561500


Försäkringen gäller för bostadsrättshavarna i nedanstående bostadsrättsförening och med beskriven försäkringsomfattning.


Brf: Riksbyggens Bostadsrättsförening Konvojen


Försäkrad egendom: Av bostadsrättshavare bekostad fast inredning i bostadsrätten. Som fast inredning i bostadsrätt räknas även egendom såsom balkong, veranda, altan eller liknande. Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men för vilken bostadsrättshavaren har underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.


Försäkringsbelopp: Vid samtliga icke undantagna skadehändelser – max 500 000 kr.


Försäkrade skadehändelser: Egendomsskada som kan ersättas enligt Protectors villkor PS905.


Självrisk: Grundsjälvrisk 2 000 kr.


Försäkringsvillkor: Protectors villkor PS905 inkl anpassningar för Riksbyggens kunder.


Protector Försäkring

Vid skada; 08-410 637 00, skador(a)protectorforsakring.se