Stadgar

Konvojens stadga


Bostadsrättsföreningen Konvojens gällande stadga, godkänd 2020-05-18 kan laddas hem här.


Läs här för beslutade och godkända justeringar genom extrastämmor under 2018.