Nycklar & Passerbrickor

Nycklar & Passerbrickor

Under den här rubriken försöker vi samla den information vi tror att boende och andra intressenter kan ha glädje av. Är det något du saknar här, skicka ett mail till oss i styrelsen.


Brf Konvojen låter Byggbeslag Lås & Säkerhet i Stockholm hantera/förvalta vår nyckelplan. Bostadsrättsinnhavaren är skyldig att underhålla sina lås och vid ett ev byte kontakta styrelsen om man behöver beställa en extra nyckel eller att byta sitt lås. De boende och föreningen är skyldig att följa liggande nyckelplan så att vår servicenyckel går att nyttja till samtliga lägenheter.


Nycklar till postlådor och bokningstavlan till tvättstugan hanteras varken av Byggbeslag eller Styrelsen. Se därför till att ha extra kopior av dessa nycklar tillgängligt.  


För portsystem använder Konvojen systemet Axema. Åtkomst till porten sker med passerbrickor som respektive lägenhet har minst 3 utav. Dessa brickor ska såsom nycklar hanteras med varsamhet och lämnas över till nya medlemmar vid eventuell försäljning av lägenhet. Kontakta styrelsen om brickan kommer bort eller slutar att fungera. Styrelsen hjälper er att avregistrera brickan samt aktivera en ny åt er. 

Medlemmar kan även registrera sina telefonnummer i portsystemet för att kunna släppa in besökare via telefonen. Kontakta styrelsen för registrering av telefonnummer.