Föreningen

Föreningen -brf konvojen-


Kontaktuppgifter:


Styrelsen kan kontaktas på mailadress:                        styrelsen@konvojen.se


Garage(generella frågor som 2a handsuthyrning mm): garage@konvojen.se


Ekonomi( föreningensekonomi):                                    ekonomi@konvojen.se


Fastighets(dörrkod, klotter, prylar i trapphuset mm):     fastighet@konvojen.se


Miljö(miljö, sopor, städning):                                          miljo@konvojen.se

Adress: Konvojgatan 1,3, 5, 12062 Stockholm, Kontakt styrelsen@konvojen.se