Garage

Garage

BRF Konvojen disponerar 26 garageplatser för bil varav 13 platser är utrustade med laddmöjligheter för elbil. Föreningen disponerar dessutom 5 MC platser.


För att ställa sig i kö till någon av våra platser, mc resp bil görs på riksbyggens köportal. Du måste skapa konto och prenumerera på meddelande om lediga platser. Meritvärdet som anges är baserat på hur länge du har stått i kön. Idag har vi en mindre kö till garageplatserna.


 

Parkeringaspolicy Brf Konvojen


Syftet med policyn är att tydliggöra villkoren för att boende i föreningen ska få disponera en garageplats samt att säkerställa att garageplatserna med laddmöjligheter för bil så långt som möjligt används till el- eller laddhybridbilar. Punkterna nedan gäller både bilplatser och MC platser där detta är tillämpligt. Policyn ersätter inte det separata hyresavtal som varje hyresgäst tecknar. Parkeringspolicy antagen på årsstämma datum 2022-02-22.


Regler


1. Hyrestagare ska vara boende i föreningen.


2. Vakanta parkeringsplatser fördelas efter kötid. Se punkt 10 nedan.


3. Hyresavtalet ger rätt till en tilldelad plats i garaget men hyresgästen kan behöva byta plats på styrelsens anmodan, se punkt 13 nedan.


4. Parkeringen ska nyttjas. Om det framkommer att parkeringen ej nyttjas över tid riskerar hyrestagaren att avtalet sägs upp och att platsen istället tilldelas till den som står först i kölistan.


5. För att få hyra en parkeringsplats ska den boende äga ett inregistrerat motorfordon eller ha tjänstebil som förmånsbeskattas. Avsteg från detta kan endast göras om särskilda skäl föreligger. Kontakta i sådana fall styrelsen. Motorfordonet skall vara i körbart skick enligt de regler som bestäms av Svensk Bilprovning.


6. Parkeringsplatsen får inte användas för uppställning av något annat än ett (1) fordon. Bil + MC är ej tillåtet, likaså förvaring av vinter-sommardäck och liknande.


7. Vid avställning av fordonet eller förändring av ägarförhållande, kontakta styrelsen.


8. För parkering tillämpas ömsesidig uppsägningstid enligt separat hyresavtal.


9. Parkeringsplats följer på inget sätt med i en eventuell lägenhetsförsäljning utan fördelas i sådana fall enligt kölista efter uppsägningstid.


10. Normalt hyrs en parkeringsplats för bilar ut per lägenhet. Ägs fler än ett fordon av medlemmen eller familjemedlem kan fler parkeringsplatser få hyras under förutsättning att det inte föreligger någon kö till garageplatserna. För de hyresgäster som disponerar extraplats kan avtalet bli uppsagt enligt avtalet när bostadsrättsinnehavare utan en första p-plats begärt att få börja disponera sådan.


11. Parkering skall sägas upp vid avflytt från föreningen, enligt uppsägningstid som framgår av separat hyresavtal. Om inte uppsägning görs i tid så försvinner brukningsrätten från det datumet medlemskapet går ut då hyrestagare måste vara boende i föreningen.


12. Andrahandsuthyrning av parkeringsplats är ej tillåtet och om det sker har man förbrukat rätten till parkeringsplatsen. Det är dock tillåtet för en lägenhetsinnehavare att hyra en plats om lägenheten hyrs ut i andra hand. Platsen ska utnyttjas av lägenhetsinnehavarens hyresgäst. Detta kräver medgivande från styrelsen.


13. Platser med laddmöjligheter för el eller laddhybridbil bör i förstahand utnyttjas av hyresgäst som disponerar en sådan bil och i övrigt uppfyller villkoren enligt denna policy. Styrelsen förbehåller sig rätten att omdisponera platserna för att uppnå detta. Detta kan medföra att en hyresgäst behöver byta till en plats utan laddmöjligheter. Rätten till annan parkeringsplats i garaget kvarstår i sådana fall.


14. Vid omdisposition av platser utgår styrelsen från det datum då kontraktet tecknats. Hyresgäst med kortast kontraktstid kommer i första hand vara föremål för omdisposition.


15. Styrelsen beslutar om avgifter i enlighet med föreningens stadgar §20.


16. Brott mot regler enligt denna policy medför att garageplatsen förverkas.


 

Nycklar

När hyrestagaren skrivit på hyresavtalet så skall man kvittera ut en passagebricka(blå). Bricka krävs för passage via konvojgatan 1 o 3. Brickan används även vid in- och utpassage för bil/mc. (1 bricka ingår ersättningsbricka/borttappad kostar 200 kr)


Föreningen har även installerat ett system som öppnar garageporten med en fjärrsändare.  Den kan kvitteras ut hos någon av styrelsens medlemmar( maila garage@konvojen.se). Depositionsavgift på 200: -/dosa + 100kr adminavgift/dosa.

 

Ordningsregler i garaget

  • Se till att garagedörren stängs bakom bilen. Vi har haft inbrottstjuvar och det är allas ansvar att inte släppa in obehöriga till garaget.
  • Kör sakta i garaget
  • Biltvätt får inte förekomma i garaget
  • Det är inte tillåtet att förvara lösa föremål såsom däck, olja, spolarvätska, takräcken etc. på garageplatsen
  • Fordon får inte sticka ut utanför garageplatsen och vi uppmanar alla att visa största möjliga hänsyn till garageplatsgrannarna
  • Vinter och slask innebär större vattenansamlingar i garaget. Borsta eller sparka bort snön på/under bilen innan ni kör ner i garaget.
  • Bilen/MC skall flyttas ut ur garaget vid aviserad städning.