Garage

Föreningen har tillgång till 25 bilplatser och 2 motorcykelplatser i garaget. Platserna hyrs i första hand ut till boende i föreningen och i andra hand till externa intressenter.

 

Garaget når man via konvojgatan 1 o 3. För att ställa sig i kö till någon av våra platser, mc resp bil görs på riksbyggensköportal: (du måste skapa konto och prenumerera på" meddelande om lediga platser". Meritvärdet som anges är baserat på hur länge du har stått i kön)


https://kund.riksbyggen.se/Boendewebb/Mitt-boende/kohantering/


När medlem utträder ur föreningen skall garageplatsen lämnas tillbaka till föreningen. Saknas kö till garaget kan platsen fortsätta hyras men då till externpris. Saknas kö kan boende även få hyra två platser men annars gäller en köplats/lägenhet (två platser om man står och väntar på mc plats).

 

Idag har vi en mindre kö till garageplatserna.

 

Regler för garageplats i Brf Konvojen

 • Garageplats skall användas till angivet ändamål d.v.s. hyr man en bilplats så skall det endast finnas en bil på platsen. Hyr man en mc så skall det bara finnas en mc på platsen. Undantag kan förekomma gm samråd med styrelsen.
 • Upplåten garageplats kan sägas upp med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.
 • Föreningen kan säga upp upplåten plats om platsinnehavaren inte följer ordningsreglerna för garaget.
 • Lediga platser hyrs i första hand ut till intresserade medlemmar eller hyresgäster hos föreningen som redan har en upplåten plats, i andra hand kan platser hyras ut till externa intressenter.
 • Föreningen håller två köer till garageplats med fyra prioritetsordningar
 • Kö till enkelplats
 • Kö för boende utan plats (medlemmar)
 • Kö för extraplats för boende med plats
 • Kö för externa intressenter
 • Garageplats får endast hyras ut i andra hand med styrelsens tillstånd och då skall platsen i första hand erbjudas till eventuella köande i garagekön.
 • Uppsägningstiden för garageplatsen är 3 månader och skall meddelas till ekc/riksbyggen gärna med kopia till styrelsens garageansvarig.

 

Nycklar

När hyrestagaren skrivit på hyresavtalet så skall man kvittera ut en passagebricka(blå). Bricka krävs för passage via konvojgatan 1 o 3. Brickan används även vid in- och utpassage för bil/mc. (1 bricka ingår ersättningsbricka/borttappad kostar 200 kr)


Föreningen har även installerat ett system som öppnar garageporten med en fjärrsändare.  Den kan kvitteras ut hos någon av styrelsens medlemmar( maila garage@konvojen.se). Depositionsavgift på 200: -/dosa + 100kr adminavgift/dosa.

 

Ordningsregler i garaget

 • Se till att garagedörren stängs bakom bilen. Vi har haft inbrottstjuvar och det är allas ansvar att inte släppa in obehöriga till garaget.
 • Kör sakta i garaget
 • Biltvätt får inte förekomma i garaget
 • Det är inte tillåtet att förvara lösa föremål såsom däck, olja, spolarvätska, takräcken etc. på garageplatsen
 • Fordon får inte sticka ut utanför garageplatsen och vi uppmanar alla att visa största möjliga hänsyn till garageplatsgrannarna
 • Vinter och slask innebär större vattenansamlingar i garaget. Borsta eller sparka bort snön på/under bilen innan ni kör ner i garaget.
 • Bilen/MC skall flyttas ut ur garaget vid aviserad städning.