Föreningsstämma

Föreningsstämma


Enligt lag och stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast den 28 februari på årsbasis. Se tidigare stämmoprotokoll nedan;


- Stämma 2023

- Stämma 2022

- Extra stämma 21-10-26

- Stämma 2021
- Stämma 2020

- Stämma 2019

- Extra stämma 18-06-14 och 18-10-24

- Stämma 2018

- Stämma 2017Dokument inför stämma den 30 januari 2024 kl. 19.00:


- Kallelse

- Valberedningen förslag

- Arvodesrekommendation IF och arvodesrekommendation FV

- Jämförelsedokument normalstadgar