Förråd

Förråd

Föreningen har 8 st förråd som vi boende kan hyra. Hyran varierar beroende av storlek på förrådet. Idag kostar förråden mellan 100-400 kr/mån.

Idag har vi en mindre kö att hyra extra förråd. Maila magnus.roos@konvojen.se om du har frågor eller är intresserad av att ställa dig i kö.


Information om hyresobjekten

 

Hyresobjekt

 

Hyresgästen har att vårda och tillse skötsel av förrådet samt anmäla eventuell skada till brf styrelse. Hyresgästen svarar för skada eller förlust av inventarier samt skador som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som han ansvarar för. Hyresgästen är inte skyldig att ersätta skada som uppkommit genom normalt slitage.

 

Hyreskostnad

 

Hyran utgår med 600 kr/m2/år, vilket ger en månadshyra på 100-400 kronor månad. Hyran betalas i förskott senast sista vardagen före varje hyresperiods början.

 

Övrigt

 

Det åligger hyresgästen att själv byta ut befintlig låscylinder till egen cylinder. Den bytta cylindern samt en nyckel till den nya skall lämnas till Brf. Konvojens styrelse. Vid avflyttning skall lås återställas.