Nycklar

Nycklar

Under den här rubriken försöker vi samla den information vi tror att boende och andra intressenter kan ha glädje av. Är det något du saknar här, skicka ett mail till oss i styrelsen.


Brf Konvojen låter BBgruppen, Bysmeden hantera/förvalta vår nyckelplan. Bostadsrättsinnhavaren är skyldig att underhålla sina lås och vid ett ev byte kontakta bysmeden, BBgruppen om man behöver beställa en extra nyckel eller att byta sitt lås. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att följa liggande nyckelplan så att vår servicenyckel går att nyttja till samtliga lägenheter.


Läs mer om kontaktuppgifter på www.bbgruppen.se


Adress: Konvojgatan 1,3, 5, 12062 Stockholm, Kontakt styrelsen@konvojen.se