Informationsblad

Informationsblad

Styrelsen ger ut ca 4 informationsblad per år. Avsikten är att informera om vad som är på gång samt att påminna om saker som är viktiga.  Infobladen delas ut  i pappersform i alla postfack. Ni finner samtliga Infoblad nedan.


Infoblad nr1 2020

Infoblad nr4 2019

Infoblad nr3 2019

Infoblad nr2 2019

Infoblad nr1 2019


Vänligen hör av er til Styrelsen om ni önskar att ta del av ytidigare Ifoblad.

Adress: Konvojgatan 1,3, 5, 12062 Stockholm, Kontakt styrelsen@konvojen.se