Informationsblad

Informationsblad

Styrelsen ger ut ca 4 informationsblad per år. Avsikten är att informera om vad som är på gång samt att påminna om saker som är viktiga.  Infobladen delas ut  i pappersform i alla postfack. Ni finner samtliga Infoblad nedan.Vänligen hör av er til Styrelsen om ni önskar att ta del av ytidigare Ifoblad.

Adress: Konvojgatan 1,3, 5, 12062 Stockholm, Kontakt styrelsen@konvojen.se