Informationsblad

Styrelsen ger ut ca 4 informationsblad per år. Avsikten är att informera om vad som är på gång samt att påminna om saker som är viktiga.  Infobladen delas ut  i pappersform i alla postfack. Ni finner samtliga Infoblad nedan.Vänligen hör av er til Styrelsen om ni önskar att ta del av äldre inforblad sm inte finns ovan.