Stadgar

Adress: Konvojgatan 1,3, 5, 12062 Stockholm, Kontakt styrelsen@konvojen.se


Bostadsrättsföreningen Konvojens gällande stadga, kontakta styrelsen om du vill ha den elektroniskt.


Läs här för beslutade och godkända justeringar genom extrastämmor under 2018.