Föreningsstämma


Enligt lag och stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast den 28 februari på årsbasis. Se tidigare stämmoprotokoll nedan.


Tidigare stämmoprotokoll:

- Stämma 2022

- Extra stämma 21-10-26

- Stämma 2021
- Stämma 2020

- Stämma 2019

- Extra stämma 18-06-14 och 18-10-24

- Stämma 2018

- Stämma 2017