Informationsblad

Informationsblad

Styrelsen ger ut ca 4 informationsblad per år. Avsikten är att informera om vad som är på gång samt att påminna om saker som är viktiga.  Infobladen delas ut  i pappersform i alla postfack. Ni finner samtliga Infoblad nedan.


Infoblad nr3 2019

Infoblad nr2 2019

Infoblad nr1 2019


Infoblad nr4 2018

Infoblad nr3 2018


Infoblad nr1 2017

Infoblad nr2 2017

Infoblad nr3 2017

Infoblad nr4 2017


Infoblad nr1 2016

Infoblad nr2 2016

Infoblad nr3 2016

Infoblad nr4 2016


Infoblad nr1 2015

Infoblad nr2 2015

Infoblad nr3 2015

Infoblad nr4 2015


Infoblad nr4 2014

Infoblad nr5 2014

Adress: Konvojgatan 1,3, 5, 12062 Stockholm, Kontakt styrelsen@konvojen.se