Föreningsstämmor

Konvojen har föreningstämma årligen i januari. Vid behov som t ex vid stadgeändring kallas till extra föreningsstämma.


- Stämma 2019

- Kallelse

- Arvodesrekomendation

- DagordningTidigare stämmoprotokoll:


- Extra stämma 18-06-14 och 18-10-24

- Stämma 2018

- Stämma 2017


Adress: Konvojgatan 1,3, 5, 12062 Stockholm, Kontakt styrelsen@konvojen.se